Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh na zřízení Lužické lyžařské magistrály

3. 12. 2009
         stav: listopad 2009
 
Návrh
 
na zřízení Lužické lyžařské magistrály v úseku „ Prácheň-Jedličná-Nová Huť“ a „ Sedlo Stožce – Myslivny“.
 
 
             Návrh vychází z potřeby zřízení základní lyžařské cesty (Lyžařské magistrály), která by umožnila rozvoj lyžařské turistiky a cestovního ruchu, propojila   významná místa Lužických hor, a doplnila tak vhodně základní (pěší) turistické značení KČT pro lyžaře turisty- běžkaře.
Podkladem  je již dříve podrobně zpracovaný materiál: „Návrh na zřízení lyžařské magistrály - LM,“ z roku 2005,  který byl předán  včetně mapových podkladů jak Svazku obcí Novoborska tak Správě   CHKO Lužické hory.
Návrh rovněž vhodně  napojuje projektované“ Sportovně –rekreační střediska Jedličná“ do sítě  dálkových lyžařských cest. 
 V současné době je  již realizován  úsek:
 
A) Prácheň – Jedličná – Nová Huť. Tento úsek je již vyznačena v terénu, zatím nejsou osazeny rozcestníky a směrovky- budou realizovány 2010)
 
V roce 2010 bude vyznačen úsek:

            B) Sedlo Stožce - osada Myslivny (Chata Luž).

Obrazek

 

 
 
Podrobnější popis:
 
Úsek A:
             Východisko : U samoobsluhy Prácheň. Po M tur.značce nejdříve stromořadím a poté hřebenem až k lomu (kóta 642), zde se opouští M tur. značka, cesta dále vede   přes náhorní loučku a krátkým lehkým sjezdem v lese  ke kapličce na silnici (Polevsko - Prácheň) v místě projektovaného parkoviště. Cesta překračuje silnici a po úbočí Polevského vrchu vede tak, že se u lesa napojuje na Žl. tur.značku, vedoucí od Polevského kostela. Cesta vede dále ke křížku a po Žl k rozcestí  zvaného „ U buku, “ kde se křižuje s novou Z tur. značkou. Dále mírným sjezdem na lyžařskou cestu vedoucí od Kytlických pastvin do osady Jedličná.
Z Jedličné vede navrhovaná lyžařská po Kočárově cestě. Na SV straně Malého Buku pak navrhovaná cesta odbočuje z Kočárovky a ŽL. značky,  spojkou ke křižovatce U Antoníčka. Odtud pak stále po M tur.značce až pod  Velký Buku (kde opouští M tur.značku),a dále vede po lesní silničce až k hlavní silnici E9 u osady Nová Huť.
Navrhovaná cesta má v SV směru 3 místa kratšího sjezdu, a jedno mírnější, kolem  Velkého Buku, což by za normálních sněhových podmínek neměl být problém pro všechny kategorie lyžařů. V opačném směru z Nové Hutě je poněkud prudší , ale přehledný sjezd po silničce vedené úbočím Velkého Buku a po silničce směrem ke Svoru.
 
Úsek B:
            Východisko: křižovatka tur.cest nad Sedlem Stožce. Nejdříve po M tur.značce (která pak odbočuje na Pěnkavčí vrch), dále po neznačené lesní silničce označené jako Pěnkavčí silnička, kolem lovecké chaty Na Milíři až na křiž. tur. cest na Čertově pláni. Dále po Č tur. značce kolem Ptačince na státní hranici až do místa, kde se křižuje s německými lyžařskými cestami. Zde navrhovaná lyžařská cesta  opouští Č tur. značka (je tam pro lyžaře nevhodné skalnaté místo, v současné době zablokované velkými kameny) a využívá lesní cestu vedoucí ke křiž. se Z.tur značkou pod osadu Myslivny, kde se opět napojuje na pěší tur. značení.
            Navrhovaná lyžařská cesta je v obou směrech pro lyžařskou turistiku  zcela ideální, bez problematických míst.
 
Způsob značení:
            Celostátně používaným lyžařským značením KČT. Směrovky značené pěším tur. značením budou doplněny    samolepkami s piktogramem lyžaře. Dosud neznačené úseky budou vyznačeny lyžařským pásovým značením KČT tj. horní a spodní pás v příslušné oranžové barvě, střední pás bíle. V potřebných místech (křižovatkách a odbočkách) bude pásové značení doplněno oranžovými směrovkami s označením Lyžařská cesta KČT a příslušným textem. V oblasti kolem Luže (úsek B) by měl být text uveden dvojjazyčně( tj. i německy) , podobné dvojjazyčné texty má na směrovkách i německá strana.
             Takto vzniklá základní turistická lyžařská magistrála vede prakticky (až na úsek Nová Huť – sedlo Stožce) z Práchně až pod Luž. Úsek Nová Huť- sedlo Stožce lze vyznačit až po vybudování přechodu -  lávky na sedlu Stožce a napojením stávající M tur.značky z Nové Hutě..
            Navrhovaná část LM umožní dále napojení místních lyžařských okruhů, zejména kolem Jedličné a v oblasti Luže.
 
Ochrana lyžařských stop:
            není tímto návrhem řešena. Vhodné tabulky s příslušným piktogramem by měly být součástí projektu :“Sportovně rekreační trasy.“
 
Poznámka:
             Navrhovaná trasa lyžařské magistrály byla již  schválena CHKO Lužické hory s výjimkou vedení trasy přes sedlo Velkého Buku (po M tur.značce). Při vyznačení v terénu byla tato podmínka již respektována . Navrhované trasy LM budou vyznačeny i v nových mapách, které vydává Geodesie v České Lípě.
 
Přílohy:
 2 mapky navrhovaných úseků A a B
- navrhovaná trasa je vyznačena přerušovaně oranžovou barvou
 
 

Obrazek

 
 
Vypracoval: Rudolf Hais

            pověřenec Ještědské oblasti KČT pro Lužické hory

 

 

Náhledy fotografií ze složky Fotky z běžeckých okruhů na Polevsku